Lipo-/ Balancerkabel ... EH-BU (Ladeseite) > XH-ST (Akkuseite)