Lipo-/ Balancerkabel ... EH-BU (Ladeseite) > TP-ST (Akkuseite)