Lipo-/ Balancerkabel ... XH-BU (Ladeseite) > TP-ST (Akkuseite)